دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران، آذر ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران

2st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran

پوستر دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران

دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۴ توسط ،گروه آموزش و پژوهش شركت مهندسي بارو گستر پارس با همكاري آكادمي آكسفورد سرت انگلستان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران