اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران، آذر ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران

1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran

پوستر اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران

اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه گلستان،شركت مهندسي عمران بناي تدبير با همكاري دانشگاه گلستان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران