دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه، دی ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه

the 2nd national conference on Digital Transformation Banking and Insurance

پوستر دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه

دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه در تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲ توسط ،وزارت اقتصاد و امور داراییفراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامیبیمه مرکزیبانک مرکزی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه