هشتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر و دهکده جهانی معرفت و دومین همایش بین المللی غدیر با تأکید بر غدیر و حکمرانی شایسته، مرداد ماه 99

هشتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر و دهکده جهانی معرفت و دومین همایش بین المللی غدیر با تأکید بر غدیر و حکمرانی شایسته

The 8th International Meeting of the World Doctrine of the Ghadir Decade

پوستر هشتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر و دهکده جهانی معرفت و دومین همایش بین المللی غدیر با تأکید بر غدیر و حکمرانی شایسته

هشتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر و دهکده جهانی معرفت و دومین همایش بین المللی غدیر با تأکید بر غدیر و حکمرانی شایسته در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۹ توسط ستاد دهه غدیر کشور و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


عنوان پیشنهادی محور

عنوان پیشنهادی ریزمحور

1.      

تحلیل مفهومی و مبانی نظری حکمرانی شایسته در اندیشه غدیر

1.       مبانی حکمرانی شایسته از نگاه انسان­شناسی

2.       مبانی حکمرانی شایسته از نگاه هستی­شناسی

3.       مبانی حکمرانی شایسته از نگاه توحیدی

4.       مبانی حکمرانی شایسته از نگاه جامعه شناسی

5.       مبانی حکمرانی شایسته از نگاه معرفت شناسی و روش­شناسی

6.       مبانی مشروعیت حکمرانی

7.       مقایسه نظری الگوها حکمرانی

8.       تعریف حکمرانی و بیان مؤلفه­های مفهومی آن

9.       تحلیل مفهومی «شایسته» در حکمرانی شایسته

10.مقایسه مفهومی شایسته و خوب

2.      

ابعاد و سطوح حکمرانی شایسته در اندیشه غدیر

1.       عدالت  خواهی و عدالت­گستری در حکمرانی شایسته

2.       قانون­گرایی و پیروی از قانون الهی در حکمرانی شایسته

3.       احترام به حقوق بشر، آزادی و دموکراسی در حکمرانی شایسته

4.       صلح­طلبی، رحمت، ثبات سیاسی و پرهیز از خشونت در حکمرانی شایسته

5.       مسئولیت­پذیری و اخلاق­مندی در حکمرانی شایسته

6.       کنش گران در حکمرانی شایسته

7.       شایسته­سالاری،  فسادستیزی، شفافیت و پاسخگویی در حکمرانی شایسته

8.       مشارکت اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی، رفق و مداری اجتماعی و اثر بخشی و کارآمدی در حکمرانی شایسته

3.      

 

ویژگی‌ها، ملاک‌ها و مصادیق حکمرانی شایسته در اندیشه غدیر

 

1.       ویژگی­ها و اوصاف حکمرانی شایسته

2.       امام، ولی جانشین آن و رهبران مذهبی در حکمرانی شایسته

3.       دولت و سایر عوامل اجرایی در حکمرانی شایسته

4.       نهادهای مالی در حکمرانی شایسته

5.       احزاب سیاسی، نظامیان و .. در حکمرانی شایسته

6.       ارائه کنندگان خدمات آموزشی و علمی و پژوهشی

7.       نقش زنان در حکمرانی شایسته

8.       انواع حکمرانی و ملاک­های تمایز مصداقی حکمرانی شایسته علوی از غیر آن

9.       شاخصه­های حکمرانی شایسته در فرهنگ غدیر

4.      

آسیب­شناسی تحقق حکمرانی شایسته

1.       ریشه­یابی شکاف و فاصله وضعیت کنونی حکمرانی جوامع اسلامی با وضعیت آرمانی آن

2.       تبیین نقاط قوت و ضعف و عوامل و موانع داخلی و فرصت­ها و تهدیدهای بیرونی و خارجی برای تحقق حکمرانی شایسته آرمانی براساس فرهنگ علوی

3.       عوامل ایجاد و تحقق حکمرانی شایسته

5.      

الگو و راهکارهای تحقق حکمرانی شایسته

1.       الگوی حکمرانی خدامحور و آرمانی در اندیشه غدیر

2.       ارائه راهکارها برای تحقق عوامل ایجاد حکمرانی شایسته و رفع موانع

3.     برنامه­ریزی عملیاتی برای تحقق حکمرانی شایسته در تمامی مصادیق و ابعاد آن، براساس کدگذاری از ملاک­های حکمرانی شایسته در پرتو فرهنگ علوی

4.     راهکارهای نهادینه­سازی ملاک­ها و شاخصه­های حکمرانی خوب در حاکمیت کشور براساس فرهنگ علوی

5.       توصیف از مقام ثبوت و تحقق حکمرانی شایسته در جوامع مختلف براساس روش­های تجربی و مطالعات آماری و ... (جامعه­شناسی)

6.      

 

نقش و آثار حکمرانی شایسته

1.       نقش حکمرانی شایسته در رشد و توسعه جامعه در ابعاد مختلف آن (اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، انسانی، حقوق بشر و ....)

2.       نقش حکمرانی شایسته در بهبود روابط بین­شخصی افراد در جامعه

3.       نقش حکمرانی شایسته در بهبود وضعیت و حقوق زنان و استحکام خانواده

4.       نقش حکمرانی شایسته در رشد افراد (رشد علمی، شناختی، معنوی، احساسی، عاطفی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، و ...)

5.       نقش حکمرانی شایسته در رفع فساد در جامعه

6.       نقش حکمرانی شایسته در بهبود وضعیت محیط زیست

7.       نقش حکمرانی شایسته در بهبود سبک زندگی و سلامت اجتماعی

8.       نقش حکمرانی شایسته در ارتقای تمدن و فرهنگ

9.       نقش حکمرانی شایسته در ثبات سیاسی و تأمین رفاه اجتماعی

10.   نقش حکمرانی در سلامت اقتصادی، سیاسی، مالی، اخلاقی و سلامت عمومی و ورزش و ...

11.   نقش حکمرانی شایسته در شایسته سالاری و مهار بیکاری

12.   نقش حکمرانی شایسته در اعتماد ملی، سیاسی، و...

7.      

 غدیر، حکمرانی شایسته و نظام‌های سیاسی

1.       نقش تنظیم­کننده و زمینه­ساز در جوامع مشارکتی و مردم­سالار

2.       فرمان و کنترل جامعه

3.       قضاوت، قانون­گزاری و اجرای عدالت

4.       نظارت بر حسن اجرای امور و اداره امور و منابع عمومی

5.       تأثیر مردم بر حکمرانی شایسته

6.       تأثیر مدل اقتصادی و سیاسی در حکمرانی شایسته

7.       تاثیر عوامل فرهنگی و اخلاقی در حکمرانی شایسته

8.       تأثیر سلامت نظام اداری، اقتصادی و ... در حکمرانی شایسته

9.       حدود و ثغور حکمرانی شایسته در پرتو اندیشه غدیر: حکمرانی ملی؛ حکمرانی فراملیتی، حکمرانی ولایی، حکمرانی قبیله­ای، حکمرانی درونی-داخلی و ..

10.   غدیر، حکمرانی شایسته و دکترین تمدن نوین اسلامی

8.      

غدیر، حکمرانی شایسته و دکترین مهدویت

1.       غدیر و حکمرانی شایسته در دکت