هفتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر، شهریور ماه ۱۳۹۵

هفتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر

The 7th International Meeting of the World Doctrine of the Ghadir Decade

پوستر هفتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر

هفتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،ستاد دهه غدير كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر