دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، تیر ماه ۱۳۹۲

دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین

The Second National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran

پوستر دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین

دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۲ توسط ،شركت هم انديشان محيط زيست فردا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین