اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین، اسفند ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین

First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran

پوستر اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین

اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ توسط ،شركت هم انديشان محيط زيست فردا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین