دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات 1396، آذر ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات 1396

پوستر دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات 1396

دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات 1396 در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در شهر نجف آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات 1396 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات 1396