اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات، مهر ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات

First National Conference on Services Strategic Management

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات

اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات