نخستین همایش بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران

نخستین همایش بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران

پوستر نخستین همایش بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران

نخستین همایش بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ توسط مرکز همایشهای توسعه ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر برگزاري بصورت وبينار برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


نخستین همایش بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران با هدف ترویج دانش جامعه شناختی، کاربردی کردن جامعه‌شناسی از طریق طرح مسائل اساسی جامعه و کوشش در جهت توصیف، تبیین و حل آن، شناخت جایگاه علوم اجتماعی در سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور، بحث و تبادل نظر میان پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در این حوزه، بررسی مسائل اجتماعی روز ایران و ... با محوریت روش شناسی علوم اجتماعی، انسان شناسی (مردم شناسی )، برنامه ریزی و رفاه اجتماعی، جامعه شناسی، جامعه شناسی سازمانها، آسیب­های اجتماعی درایران با همکاری دانشگاههای معتبر سراسر کشور، فعالان، دانشجویان، پژوهشگران، اندیشمندان، اساتید برجسته ملی و بین المللی و کلیه مراکز پژوهشی دیگر سازمان-های مدیریتی برگزار می گردد.

 


محورهای همایش : 

   روش شناسی علوم اجتماعی:

-  روشهای پژوهش جامعه شناسی

   انسان شناسی (مردم شناسی ):

-  انسان شناسی ایران
- انسان شناسی اسلامی

 برنامه ریزی و رفاه اجتماعی:
- تامین اجتماعی
- رفاه اجتماعی 
-تعاون
- رابطه سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی
- رفاه اجتماعی در جهان امروز
- تاثیر تعاون بر رفاه اجتماعی

  جمعیت شناسی:
- جمعیت شناسی ایران 
-جمعیت شناسی فضایی
-جایگاه جمعیت شناسی در برنامه ریزیهای آمایش سرزمین

 جامعه شناسی:
-جامعه شناسی روستایی
- جامعه شناسی پزشکی
-جامعه شناسی سلامت 
- جامعه شناسی انقلاب
-جامعه شناسی شهری     
- جامعه شناسی آموزش و پرورش
-جامعه شناسی انحرافات
- جامعه شناسی سازمانها 
- جامعه شناسی محیط زیست
- جامعه شناسی سیاسی
-جامعه شناسی ادبیات
- جامعه شناسی قشرها و نابرابری
-جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی
-روان شناسی اجتماعی 
-جامعه شناسی صنعتی
- جامعه شناسی دین
- تغییرات اجتماعی
-جامعه شناسی خانواده 
-  جامعه شناسی جنگ 
-جامعه شناسی جهان سوم 
- جامعه شناسی جوانان
-جامعه کار و شغل 
- جامعه شناسی ورزش
- جامعه شناسی ارتباطات
-مطالعات زنان
-مطالعات فرهنگی 
-جامعه شناسی توریسممقالات پذیرش شده در نخستین همایش بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران