نخستین همایش بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۴

نخستین همایش بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران

پوستر نخستین همایش بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران

نخستین همایش بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،مركز همايشهاي توسعه ايران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران