چهارمین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی(بامحوریت کنترل وزن و چاقی دانش آموزان (کوچ)، آبان ماه ۱۴۰۰

چهارمین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی(بامحوریت کنترل وزن و چاقی دانش آموزان (کوچ)

Fourth National Conference Student Sports Achievements

پوستر چهارمین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی(بامحوریت کنترل وزن و چاقی دانش آموزان (کوچ)

چهارمین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی(بامحوریت کنترل وزن و چاقی دانش آموزان (کوچ) در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۰ توسط ، معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی(بامحوریت کنترل وزن و چاقی دانش آموزان (کوچ) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی(بامحوریت کنترل وزن و چاقی دانش آموزان (کوچ)