سومین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی، آبان ماه ۱۳۹۹

سومین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی

Third National Conference Student Sports Achievements

پوستر سومین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی

سومین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ توسط ،اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی