سومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات، اسفند ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات

3nd Conference on Cyberspace Security Incidents and Vulnerabilities (CSIV 2017)

پوستر سومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات

سومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشگاه سيستان و بلوچستان -دانشگاه فردوسي مشهد (آزمايشگاه تخصصي آپا) در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات