دومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات، اسفند ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات

2nd Conference on Cyberspace Security Incidents and Vulnerabilities (CSIV 2017)

پوستر دومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات

دومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،سازمان فناوري اطلاعات ايران (مركز ماهر) -دانشگاه فردوسي مشهد (آزمايشگاه تخصصي آپا) در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات