سومین همایش ملی شفای پایدار، اسفند ماه ۸

سومین همایش ملی شفای پایدار

Third National Conference of Sustainable Healing

پوستر سومین همایش ملی شفای پایدار

سومین همایش ملی شفای پایدار در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی شفای پایدار مراجعه فرمایید.


سومین همایش ملی شفای پایدار در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی شفای پایدار مراجعه فرمایید.


مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی شفای پایدار