دومین همایش ملی شفای پایدار، مهر ماه ۱۳۹۶

دومین همایش ملی شفای پایدار

Second National Conference on sustainable healing

پوستر دومین همایش ملی شفای پایدار

دومین همایش ملی شفای پایدار در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل،دانشگاه علوم پزشكي بابل در شهر بابل برگزار گردید.