دومین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی استان اردبیل، آذر ماه ۱۳۹۷

دومین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی استان اردبیل

National Conference on Promotion and Development of General Sports

پوستر دومین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی استان اردبیل

دومین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی استان اردبیل در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۷ توسط ،هئيت ورزش هاي همگاني استان اردبيل در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی استان اردبیل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی استان اردبیل