اولین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی

اولین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی

پوستر اولین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی

اولین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۵ توسط هئیت ورزش های همگانی استان اردبیل و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- ورزش همگانی و فناوری و خلاقیت مهندسی در زیر ساخت ها
-  ورزش همگانی و بیماران خاص، ناتوانان جسمی و معلولین
-  ورزش همگانی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
-  ورزش همگانی و  اخلاق مداری"اخلاق اسلامی"
-  ورزش همگانی و ورزش های بومی –محلی
-  ورزش همگانی و بهداشت جسم و روان
-  ورزش همگانی و فرهنگ سازی جامعه
-  ورزش همگانی و بهره وری سازمان
-  ورزش همگانی و آموزش و پرورش
-  ورزش همگانی و توریسم ورزشی
-  ورزش همگانی و نگرش ایده ی نو
 - ورزش همگانی  و  خصوصی سازی
 - ورزش همگانی   و  سبک  زندگی
-  ورزش همگانی  و  تغذیه  ورزشی
-  ورزش همگانی و پزشکی ورزشی
-  ورزش همگانی و کارآفرینی
-  ورزش همگانی و سالمندان
-  ورزش همگانی و شهرداری
-  ورزش همگانی و اقتصاد
-  ورزش همگانی و رسانه
-  ورزش همگانی و بانوانمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی