چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی اسفند 97

چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

Fourth National Conference on Community Empowerment in the Field of Humanities and Social Studies

پوستر چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش
1) توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی:
1-1) الهیات و معارف اسلامی
2-1) علوم اقتصادی و توسعه
3-1) زبان شناسی و آموزش
4-1) زبان و ادبیات فارسی
5-1) آموزش و پرورش
6-1) مشاور و راهنمایی
7-1) تاریخ و تمدن
8-1) علوم مدیریت
9-1) علوم سیاسی
10-1) فقه و حقوق
2) توانمند سازی جامعه در حوزه مطالعات اجتماعی:
1-2) جامعه شناسی مسائل اجتماعی
2-2) برنامه ریزی رفاه اجتماعی
3-2) مطالعات زنان و خانواده
4-2) پژوهش علوم اجتماعی
5-2) فلسفه علوم اجتماعی
6-2) روانشناسی اجتماعی
7-2) ازدواج و خانواده
8-2) مطالعات جوانان
9-2) جمعیت شناسی
10-2) علوم تربیتی