چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، اسفند ماه 97

چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

Fourth National Conference on Community Empowerment in the Field of Humanities and Social Studies

پوستر چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی مراجعه فرمایید.


محورهای همایش
1) توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی:
1-1) الهیات و معارف اسلامی
2-1) علوم اقتصادی و توسعه
3-1) زبان شناسی و آموزش
4-1) زبان و ادبیات فارسی
5-1) آموزش و پرورش
6-1) مشاور و راهنمایی
7-1) تاریخ و تمدن
8-1) علوم مدیریت
9-1) علوم سیاسی
10-1) فقه و حقوق
2) توانمند سازی جامعه در حوزه مطالعات اجتماعی:
1-2) جامعه شناسی مسائل اجتماعی
2-2) برنامه ریزی رفاه اجتماعی
3-2) مطالعات زنان و خانواده
4-2) پژوهش علوم اجتماعی
5-2) فلسفه علوم اجتماعی
6-2) روانشناسی اجتماعی
7-2) ازدواج و خانواده
8-2) مطالعات جوانان
9-2) جمعیت شناسی
10-2) علوم تربیتیمقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی