سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

The 3rd International Conference of the Humanities and Social Studies

پوستر سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،مركز توانمندسازي مهارتهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی