سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، اسفند ماه 96

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

The 3rd International Conference of the Humanities and Social Studies

پوستر سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ توسط مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی:

الهیات و معارف اسلامی 
علوم اقتصادی و توسعه
زبان شناسی و آموزش
زبان و ادبیات فارسی
آموزش و پرورش 
مشاور و راهنمایی
تاریخ و تمدن 
علوم مدیریت
علوم سیاسی 
فقه و حقوق 

توانمند سازی جامعه در حوزه مطالعات اجتماعی:
جامعه شناسی مسائل اجتماعی
برنامه ریزی رفاه اجتماعی
مطالعات زنان و خانواده
پژوهش علوم اجتماعی
فلسفه علوم اجتماعی
روانشناسی اجتماعی
ازدواج و خانواده
مطالعات جوانان
جمعیت شناسی 
علوم تربیتی مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی