اولین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی، خرداد ماه ۱۳۸۷

اولین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی

اولین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید.