اولین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی، بهمن ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی

1st National Conference on Cyber Space and Cultrual Changes (CSCC 2015)

پوستر اولین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی

اولین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - دانشكده فناوري اطلاعات و مهندسي كامپيوتر در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی