کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۴ توسط موسسه سرآمدهمایش کارین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مالزي برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

مهندسی کامپیوتر
مهندسی بــرق
مهندسی مکانیک
مهندسی عمـران
مهندسی کشاورزی
مهندسی معمـاری
مهندسی هوافضـا
مهندسی متالـوژی
مهندسی پزشکی
مهندسی معــدن
علوم زیسـتی
زمین شنـاسی
علوم آزمایشگاهی
داروســازی
ریاضیــات
فیزیک
شـیمـی
شیمی کاربردی
آمـــار
بیوتکنولوژی
روانشنــاسی
علوم اجتماعی
علـوم تربیـتی
باستان شناسی
آموزش زبـان
فلسفــه
اقتـصــاد
پژوهش درهنر
مدیریت مهاجرت بین المللمقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی