هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت، تیر ماه ۱۳۸۵

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

07th International Conference of Quality Managers

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۸۵ توسط ،مجموعه همايش هاي بين المللي اجلاس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت