چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت، تیر ماه ۱۳۸۱

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

04th International Conference of Quality Managers

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۸۱ توسط ،سالن مركزي اجلاس سران كنفرانس اسلامي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت