سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

3rd International Conference of Quality Managers

سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۸۱ تا ۲۶ تیر ۱۳۸۱ توسط شرکت فرآیند تحقیق در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت