بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی، بهمن ماه ۱۳۹۶

بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی

23th Congress of Physiology and Pharmacology

پوستر بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی

بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان،انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایراندانشگاه علوم پزشكي زاهدانانجمن علمي فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران در شهر چابهار برگزار گردید.