پنجمین همایش ملی تربیت معلم، آذر ماه ۱۳۹۹

پنجمین همایش ملی تربیت معلم

5th National Conference for Teachers

پوستر پنجمین همایش ملی تربیت معلم

پنجمین همایش ملی تربیت معلم در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فرهنگیان، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی تربیت معلم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی تربیت معلم