دومین همایش ملی تربیت معلم، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی تربیت معلم

The second National Conference for Teachers

دومین همایش ملی تربیت معلم در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه فرهنگیان،دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی تربیت معلم مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تربیت معلم