دومین کنگره علمی دانشجویان روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره، دی ماه ۱۴۰۲

دومین کنگره علمی دانشجویان روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره

Scientific Congress of Psychology, Educational Sciences and Counseling's Students

پوستر دومین کنگره علمی دانشجویان روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره

دومین کنگره علمی دانشجویان روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره علمی دانشجویان روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره علمی دانشجویان روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره