دومین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم های تولیدی و خدماتی، آبان ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم های تولیدی و خدماتی

Second International Conference on Optimization of Production and Service Systems

پوستر دومین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم های تولیدی و خدماتی

دومین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم های تولیدی و خدماتی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ توسط دانشگاه گیلان، در شهر رودسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم های تولیدی و خدماتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم های تولیدی و خدماتی