دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه سرآمدهمايش كارين برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی