کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، آذر ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۴ توسط ،شركت مديران ايده پردازان پايتخت ايليا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی