دومین کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم، شهریور ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم

Second National Conference on the latest achievements in data engineering and software and soft computing

پوستر دومین کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم

دومین کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ توسط دانشگاه شهرکرد، در شهر شهرکرد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.