کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم، شهریور ماه ۱۴۰۰

کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم

National Conference on the Latest Achievements in Data Engineering and Soft Knowledge and Computing

پوستر کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم

کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه شهرکرد، در شهر شهرکرد برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.