دومین کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک و برق، بهمن ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک و برق

The second national conference of new studies and findings in mechanical and electrical engineering

پوستر دومین کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک و برق

دومین کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک و برق در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایرانشرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی و مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگادشرکت بنیان انصار آرتاو اندیشکده مطالعات کاربردی ضد بازاریابی در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک و برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک و برق