اولین کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک و برق، اسفند ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک و برق

The first national conference on new studies and findings in mechanical and electrical engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک و برق

اولین کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک و برق در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان خوزستانو مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک و برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک و برق