دومین همایش بین المللی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث، شهریور ماه ۱۴۰۱

دومین همایش بین المللی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث

The second international conference of applied research in the field of Quran and Hadith

پوستر دومین همایش بین المللی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث

دومین همایش بین المللی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم،دانشگاه علوم قرآنی شاهرود در شهر شاهرود برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث