نخستین همایش بین المللی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث، تیر ماه ۱۴۰۰

نخستین همایش بین المللی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث

The First International Conference on Applied Research in the Field of Quran and Hadith

پوستر نخستین همایش بین المللی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث

نخستین همایش بین المللی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث در تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم،دانشکده علوم قرآنی شاهرود در شهر شاهرود برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش بین المللی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث