دومین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران، دی ماه ۱۴۰۱

دومین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران

The second scientific research conference on the development and promotion of Iranian culture and art

پوستر دومین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران

دومین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران در تاریخ ۲۲ دی ۱۴۰۱ توسط ،شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلاییموسسه فرهنگی هنری بسته نگار سپاهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران