اولین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران، تیر ماه ۱۴۰۱

اولین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران

The first scientific research conference on the development and promotion of Iranian culture and art

پوستر اولین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران

اولین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۱ توسط ،شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی موسسه فرهنگی هنری بسته نگار سپاهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران