اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن و هشتمین دوره مسابقات ملی بتن، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن و هشتمین دوره مسابقات ملی بتن

پوستر اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن و هشتمین دوره مسابقات ملی بتن

اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن و هشتمین دوره مسابقات ملی بتن در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،جهاددانشگاهي گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن و هشتمین دوره مسابقات ملی بتن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن و هشتمین دوره مسابقات ملی بتن