دومین همایش داخلی برق، شهریور ماه ۱۳۹۳

دومین همایش داخلی برق

The second internal conference on electricity

پوستر دومین همایش داخلی برق

دومین همایش داخلی برق در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز ،معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز در شهر نطنز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش داخلی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش داخلی برق