نخستین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر برق و فناوری اطلاعات، بهمن ماه ۱۳۹۲

نخستین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر برق و فناوری اطلاعات

The first internal conference on electrical computer engineering and information technology

پوستر نخستین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر برق و فناوری اطلاعات

نخستین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر برق و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز ،معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز در شهر نطنز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر برق و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر برق و فناوری اطلاعات