دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی پارسی، عربی و انگلیسی، اسفند ماه ۱۴۰۱

دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی پارسی، عربی و انگلیسی

The second national conference on literary comparison (comparative literature) of Persian, Arabic and English

پوستر دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی پارسی، عربی و انگلیسی

دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی پارسی، عربی و انگلیسی در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه پیام نور واحد شیراز، با همکاری کانون فرهنگی تبلیغی نواندیشان در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی پارسی، عربی و انگلیسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی پارسی، عربی و انگلیسی