چهارمین کنگره بین المللی وچهاردهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی، آذر ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنگره بین المللی وچهاردهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

the 4th international clinical oncology congress the 14th iranian annual clinical oncology congres

پوستر چهارمین کنگره بین المللی وچهاردهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

چهارمین کنگره بین المللی وچهاردهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۸ توسط ،انجمن راديوتراپي انكولوژي ايران در شهر تهران برگزار گردید.