دوازدهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی انکولوژی بالینی

دوازدهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی انکولوژی بالینی

2nd annual international clinical oncology congress

پوستر دوازدهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی انکولوژی بالینی

دوازدهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی انکولوژی بالینی در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ توسط انجمن کلینیکال آنکولوژی ایران در شهر تهران برگزار گردید.