سومین کنفرانس نانوساختارها، اسفند ماه ۱۳۸۸

سومین کنفرانس نانوساختارها

03rd Conference on Nanostructures

سومین کنفرانس نانوساختارها در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،پژوهشكده علوم و فناوري نانو دانشگاه شريف در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس نانوساختارها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس نانوساختارها