دومین کنفرانس نانوساختارها، اسفند ماه ۱۳۸۶

دومین کنفرانس نانوساختارها

02nd Conference on Nanostructures

دومین کنفرانس نانوساختارها در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۶ توسط ،پژوهشكده علوم و فناوري نانو دانشگاه شريف در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس نانوساختارها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس نانوساختارها